ท่องเที่ยวจัมโบ้ Travel Jumbo Hammocks

เปลญวนเราเป็นงานฝีมือ งาน แฮนด์เมด” ที่ถักทอด้วยมือ ทำจากด้ายอะคริลิคที่มีความแข็งแรงสีไม่ตกและใส่ความรักลงไปการถักทอใช้ระยะเวลาถักทอนานกว่า7วันกับระยะ1 กิโลเมตร กับการถักทอเส้นใยกว่า 5,000 รอบ ผลิตโดยชนเผ่ากลุ่มเล็กๆในภาคเหนือ ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าขมูและคนเมืองในภาคเหนือ เหมาะสำหรับสวนและแคมป์ปิ้ง ทนต่อสภาพอากาศ น้ำหนักเบา 900 กรัม

ซุปเปอร์ จัมโบ้ Super Jumbo : 3,900 บาท

รายละเอียดเปลญวนถักทอด้วยมือแบบ 1/1 interloop
ความยาวทั้งหมด 3.95 เมตร
ความยาว (พื้นที่นอน) 2.25 เมตร
ความกว้าง 2.50 เมตร
น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม
วัตถุดิบ เส้นใยทนต่อสภาพ อากาศ อคริลิคด้ายวีนัส ทอทบ 3 เส้น แบบ
3*16/2/2

รายละเอียด เปลญวนถักทอด้วยมือแบบเม็กซิกัน แบบ "1/1 interloop"
ความยาวทัง้หมด 3.65 เมตร
ความยาว (พนื้ ทนี่ อน) 1.95 เมตร
ความกว้าง >2.00 เมตร
น้ำหนัก 0.85 กิโลกรัม
วัตถุดิบ เส้นใยทนต่อสภาพอากาศ อคริลิคด้ายวีนัส ทอทบ 3 เส้น แบบ 3*16/2/2

ท่องเที่ยวจัมโบ้ Travel Jumbo : 2,900 บาท

a person is walking in the desert at sunset

How to order:

Scan QR Code or Add LINE:

ID: may.nisachon

Email : hammockart.nisachon@gmail.com

Call: 087-5436517

Best handmade hammocks